150 LET INŽENÝRSKÉ VÝJIMEČNOSTI OD SKROMNÝCH ZAČÁTKŮ

V roce 1863 Sigismund Pollitzer, londýnský obchodník s papírem, a John Beck založili na adrese 211 Upper Thames Street společnou přepravní a skladovací firmu. Obchodní partnerství vzkvétalo a společnost rychle vyrostla v jedno z klíčových překladišť dovozců a distributorů v Londýně. Na přelomu století byl podnik na vzestupu a společnost zakoupila další objekty podél Temže. V docích se začaly tyčit jeřáby a koně postupně ustupovali parním strojům. Současně s tím se zvyšovala nosnost zařízení a rychlost distribuce.

V roce 1907 společnost expandovala do odvětví výstavnictví a výroby stánků a rozšířila své podnikání o přepravu a vývozní balení. Do konce první světové války doznaly tyto nové obchodní oblasti značného rozkvětu. To společnosti umožnilo investovat do rozšíření svého motorizovaného vozového parku, aby mohla poskytovat lepší služby svým zákazníkům.

V roce 1932 se ke společnosti připojili další členové Pollitzerovy rodiny, Frankovi synové Joseph a George a Percyho syn Edward.

V roce 1961 se zbývající členové Pollitzerovy rodiny rozhodli prodat své podíly ve firmě společnosti Transport Development Group (TDG), která se stala výhradním vlastníkem.

Během 70. a 80. let dvacátého století společnost realizovala stále větší a náročnější inženýrské projekty, a to zejména v automobilovém průmyslu, který se ve Velké Británii rychle rozvíjel.

V roce 1994 se společnost Beck & Pollitzer vrátila do nezávislého vlastnictví. To umožnilo společnosti pokračovat v poskytování všech služeb na národním základě a podpořilo její další rozvoj v postavení nejinovativnějšího smluvního partnera zaměřeného na potřeby zákazníků a schopného konkurence po celém světě.

KE GLOBÁLNÍMU POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V ROSTOUCÍM MĚŘÍTKU 

Dnes je Beck & Pollitzer zpět jako součást společnosti Graphite Capital. Kombinace značek Beck & Pollitzer a Graphite zajišťuje společnosti kvalitně strukturovanou platformu pro budoucí růst a rozvoj a dává předpoklady pro další upevnění postavení v roli předního poskytovatele služeb instalací a přesunů výrobních technologií v globálním měřítku.

BEZPEČNOST A KVALITA

Získali jsme akreditaci podle norem kvality pro všechny naše provozní činnosti, včetně certifikace BS EN9001 ve Velké Británii a odpovídajících kvalifikací pro naše zahraniční zastoupení.

naše služby

Nevíte, které řešení odpovídá potřebám Vaší firmy?