Přesuny a demontáže výrobních technologií

S růstem a rozvojem podniků se mění i požadavky na výrobní technologie. Proto nabízíme služby přesunu výrobních technologií na pomoc klientům, kteří potřebují změnit své výrobní prostředky.

Disponujeme zkušenostmi, vybavením a odborností, které jsou zárukou, že přesun vašich prostředků proběhne hladce – ať již jde o přemístění jednoho stroje v závodě nebo kompletní přesun výrobních technologií do jiných zemí.

PŘÍKLADY SLUŽEB, KTERÉ NABÍZÍME

  • Odstavení stávajících technologií včetně odpojení médií, elektrických a mechanických instalací
  • Demontáž ochozů, přístupových plošin a jiné infrastruktury
  • Demontáž ukotvení
  • Demontáž výrobní technologie včetně zdokumentování postupu a označení součástí pro případnou opětovnou montáž v pozdější fázi
  • Balení strojů s ohledem na požadavky přepravy
  • Zdvihání při demontáži s použitím našich mobilních a hydraulických portálových jeřábů, vysokozdvižných vozíků, versaliftů a twinliftů
  • Demontáž a nakládka na dopravní prostředek v případě potřeby
  • Přeprava na nové místo v rámci země i v mezinárodním měřítku včetně vyřízení požadovaných povolení
  • Vykládka na cílovém místě a případná opětovná instalace (viz část Instalace výrobních technologií).
  • Přesné vyrovnání a měření s využitím metrologických postupů

Společnost Beck & Pollitzer nabízí řešení pro všechny vaše požadavky na přesuny a demontáže výrobních technologií.