Informacje o firmie

Beck & Pollitzer Polska Sp. z o.o.
Ul. Wopistów 13D
41-215 Sosnowiec, Poland
T: + 48 32 290 5800
E: poland.office@beck-pollitzer.com

Beck & Pollitzer Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Wopistów 13D, 41-215 Sosnowiec, Poland

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, KRS: 0000009494
NIP: 6443032611
Kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN