Nasz zespół

Andrew Hodgson

Dyrektor Generalny

Specjalność
Zarządzanie strategią, szerokie doświadczenie w zakresie usług inżynieryjnych.

Pracuje od
września 2013

Doświadczenie
Andrew dysponujebogatym doświadczeniem w kierowaniu dużymi przedsiębiorstwami.

Jako dyrektor generalny w Beck & Pollitzer Andrew nadzoruje całą działalność firmy w Wielkiej Brytanii i 13 krajach, w których działamy. Andrew dołączył do Beck & Pollitzer w przełomowym okresie rozwoju przedsiębiorstwa i rozkwitu w nowych branżach.

Charles Matthews O.B.E

Prezes

Specjalność
Szerokie doświadczenie korporacyjne, specjalista branży motoryzacyjnej

Pracuje od
października 2012

Doświadczenie:
Charles dołączył do zarządu jako jego przewodniczy, aby wspierać dyrektorów operacyjnych  i kierowników. Wniósł ogrom doświadczenia w wielu obszarach produkcji, w szczególności w przemyśle motoryzacyjnym.

Charles jest prezesem niewykonawczym w zarządzie Porvair Plc. Jest także prezesem Norican Group Aps. Wcześniej był dyrektorem niewykonawczym w FKI Plc, dyrektorem generalnym Cosworth, dyrektorem zarządzającym w Rolls-Royce i Bentley Motor Cars, oraz członkiem zarządu Vickers Group Plc.

Ivo Vesselinov

Dyrektor Finansowy Grupy

Specjalność
finanse, wdrażanie strategii korporacyjnych i systemów.

Pracuje od
Wrzesień 2017 r

Doświadczenie
Posiada kwalifikacje ACCA i jest biegłym rewidentem (FCCA) od 2010 roku, a także jest certyfikowanym audytorem wewnętrznym (CIA). Równolegle posiada tytuł licencjata z rachunkowości i kontroli oraz tytuł magistra bankowości z wyróżnieniami Pierwszej klasy.

Ivo dołącza do nas z Inchcape Shipping Services, gdzie pracował od 2009 roku, gdzie dołączył do grupy jako Kontroler Finansowy, awansując na stanowisko Senior Vice President Finance w 2012 roku i zostając CFO w 2015 roku. Jako dyrektor finansowy, był on kluczowy dla generowania przychodów, biznesu uproszczenie modelu, wdrożenie finansowania i rozwiązań finansowych, a także rozwój zespołów i kultury działu IT i finansów w ramach całej organizacji.

Romain Prouvost

Dyrektor grupy ds. rozwoju biznesu

Specjalność
Rozwój międzynarodowy i zarządzanie dużymi projektami.

Pracuje od
2001 roku

Doświadczenie:
Romain pochodzi z Francji, obecnie mieszka w Londynie i pracuje w naszej centrali w Dartford. Romain rozpoczął pracę w Beck & Pollitzer w trakcie studiów magisterskich na Wydziale Inżynierii Przemysłowej Politechniki . Następnie uzyskał stopień magistra na Politechnice w Madrycie i powrócił do Beck & Pollitzer, gdzie zarządzał szeregiem kluczowych projektów. Romain nadzorował wiele projektów w całej Europie dla kluczowych klientów w różnych sektorach przemysłu.

W 2010 roku rozpoczął studia MBA w London Business School, po czym  powrócił do pracy w Beck & Pollitzer i dołączył do zarządu, jest odpowiedzialny za operacje w Wielkiej Brytanii, Francji i Indiach.

Janusz Lach

Group Director – Europa

Specjalność
Zarządzanie operacjami strategicznymi i rozwojem.

Pracuje od
grudnia 1999

Doświadczenie

Starszy Mechanik Okrętowy z zawodu. Janusz pracuje dla Beck & Pollitzer od 1999 roku i położył fundamenty rozwoju działalności firmy w Europie Środkowej i Wschodniej. Janusz pochodzi z Polski i pracuje w naszym głównym biurze w Europie Środkowej, w Sosnowcu koło Katowic.

Po osiągnięciu wielu sukcesów na polskim rynku Janusz zarządzał rozwojem biznesu w Europie Wschodniej, w tym w Rosji i na Ukrainie, a teraz nadzoruje nasze działania w dziewięciu krajach, między innymi w Niemczech, Turcji oraz w Europie Wschodniej. Janusz dołączył do zarządu w czerwcu 2011 roku jako Dyrektor Operacyjny Grupy w Europie.

Kevin Nolan

Group Leader – HR i SHEQ

Specjalność

W związku ze wcześniej zdobytym,  ogromnym doświadczeniem w firmie farmaceutycznej, Kevin posiada rozległą wiedzę w zakresie pomyślnego wdrażania projektów HR zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Europie, a także programów dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia, szkoleń i rozwoju.

Pracuje od
2014 roku.

Doświadczenie
Kevin pracował wcześniej dla GlaxoSmithKline i jest dyplomowanym FCIPD

Fabrice Dezitter

Dyrektor ZarządzającyEuropa Zachodnia

Specjalność
Odpowiedzialny za nadzór nad projektami w Europie Zachodniej. Fabrice z powodzeniem założył i rozwinął dobrze prosperujące biuro we Francji.

Zatrudniony od
2002 roku

Adrian Cios

Dyrektor zarządzający
Wielka Brytania

Specjalność
Zarządzanie projektami i rozwój operacji strategicznych.

Pracuje od
2003

Doświadczenie
W 2007 r. Adrian przejął obowiązki w Rosji jako Zastępca Dyrektora Generalnego, a ostatecznie w 2009 r. Dyrektor Generalny Beck & Pollitzer Russia, budując znaczącą i udaną działalność. Adrian jest polskim i rosyjskim obywatelem z siedzibą w Londynie, pracując w centrali Dartford Head i zarządza operacjami w Wielkiej Brytanii.