Globálny poskytovateľ riešení šitých na mieru

Spoločnosť Beck & Pollitzer je globálnym dodávateľom služieb pre inštaláciu strojov a premiestňovanie zariadení

Dodávame bezkonkurenčnú škálu inžinierskych služieb pre všetky výrobné a priemyselné odvetvia, a to lokálne i medzinárodne.

Projektových technikov po celom svete
Plynule hovorenými jazykmi
Zamestnancov
Globálnych miest

PRIEMYSELNÉ ODVETVIA

Ako jedna z vedúcich odborných spoločností v Európe na inštaláciu a sťahovanie strojových zariadení sme realizovali projekty v rôznych priemyselných odvetviach.

Obráťte sa na miestnu kanceláriu a diskutujte vašich potrieb podrobnejšie

Náš tím inžinierov a projektových manažérov sú vždy radi zdieľať svoje vedomosti
a skúsenosti s klientmi. V dôsledku toho môžu často určiť najlepší spôsob, ako ich doručiť
váš projekt, ako aj riešiť akékoľvek problémy v počiatočnom štádiu projektu.