150 rokov inžinierskej kvalifikácie

Od malých začiatkov

V roku 1863 založil londýnsky papierový agent, pán Sigismund Pollitzer, a pán John Beck všeobecné dopravné a skladové partnerstvo na ulici Upper Thames. Partnerstvo rozkvitalo a spoločnosť sa rýchlo rozrástla, aby sa stala jedným z kľúčových priekopníkov, dovozcov a distribútorov v Londýne. Na prelome storočia sa obchod rozvíjal a spoločnosť zakúpila ďalšie priestory pozdĺž rieky Temže. Boli inštalované žeriavy a kone sa začali uvoľňovať z traktorových motorov, čím sa zvyšovala nosnosť a rýchlosť ich distribúcie.

V roku 1907 firma expandovala do oblasti výstav a výroby stánkov. Rozšírila tiež oblasť svojej pôsobnosti o transport a exportné balenia. Do konca prvej svetovej vojny boli tieto oblasti prosperujúcim obchodom a spoločnosť mohla investovať do rozširovania svojho vozového parku a poskytovať tak svojim zákazníkom komplexnejšie služby.

V roku 1932 sa k spoločnosti pridali noví členovia Pollitzerovej rodiny – Frankov syn Joseph a George a Percyho syn Edward.

V roku 1961 sa rozhodli zostávajúci členovia rodiny Pollitzerových predať svoje podiely spoločnosti Transport Development Group (TDG), ktorá tým získala výhradné vlastníctvo.

V priebehu 70. a 80. rokov dvadsiateho storočia spoločnosť realizovala stále väčšie a náročnejšie projekty, najmä v sektore automobilového priemyslu, ktorý v rámci Spojeného kráľovstva rýchlo rástol.

V roku 1994 sa spoločnosť Beck & Pollitzer vrátila k nezávislému vlastníctvu. Tým zabezpečila pokračovanie všetkých poskytovaných služieb na národnej úrovni a rozšírila svoje pôsobenie aj do Európy ako najinovatívnejšia spoločnosť s orientáciou na zákazníka, ktorá je schopná konkurovať spoločnostiam s rovnakým zameraním po celom svete.

K RASTU POSKYTOVATEĽA GLOBÁLNEJ SLUŽBY

Dnes Beck & Pollitzer je podporovaný spoločnosťou Graphite Capital. Táto kombinácia Beck & Pollitzer a Graphite poskytuje spoločnosti dobre štruktúrovanú platformu pre budúci rast a vývoj a naďalej pozíciu podniku ako vedúceho špecialistu na inštaláciu a premiestňovanie služieb na globálnej báze.

BEZPEČNOSŤ A KVALITA

Dosiahli sme akreditáciu v oblasti noriem kvality vo všetkých našich prevádzkach, vrátane BS EN9001 vo Veľkej Británii a rovnakej kvalifikácie v našich medzinárodných kanceláriách.

Naše služby

Nie ste si istí, ktoré riešenie vyhovuje vašim obchodným potrebám?