Elektrické a Mechanické Služby

Okrem inštalácie výrobných technológií a ich presunu tiež poskytujeme našim zákazníkom celkové elektrické a mechanické služby.

Spoločnosť Beck & Pollitzer ponúka komplexné mechanické, elektrické a iné technické služby, či už sa jedná o výmenu jednotlivých komponentov výrobnej linky, alebo jej kompletného presunu alebo modifikácie počas celej životnosti.
Náš tím skúsených mechanikov a elektrikárov poskytuje plne integrované služby, čo znamená, že v rámci jednej zmluvy so zákazníkom popri základnej hrubej inštalácii výrobných liniek zabezpečujeme tiež sekundárne pridružené technické práce.

MECHANICKÉ SLUŽBY

Naša spoločnosť disponuje tímom skúsených mechanikov, potrubárov a odborníkov na oceľové konštrukcie, ktorí sú schopní vykonať všetky potrubárske práce, vrátane prác s oceľovými konštrukciami, od návrhu a zaobstarania až po inštaláciu, montáž a testovanie tlaku.
Súčasťou našej špecializácie je tiež navrhovanie alebo úprava akýchkoľvek druhov prístupových plošín alebo oceľových konštrukcií tak, aby vyhovovali vašej výrobnej technológii. Naši skúsení zvárači sú schopní zhotoviť nové oceľové konštrukcie a prístupy priamo na mieste inštalácie výrobnej technológie u zákazníka.

ELEKTRICKÉ SLUŽBY

Pri inštaláciách výrobných technológií naši elektrikári zabezpečujú kompletný elektrikársky servis, či už ide o montáž rozvádzačov, rozvodov, o návrh a inštaláciu všetkých pridružených sekundárnych rozvodov, návrh rozmiestnenia a usporiadania káblového systému, až po finálne bezpečnostné kontrolné skúšky. Poskytujeme všetky potrebné návrhy, údaje a informácie o testovaní, ako aj zabezpečenie úplného súladu s bezpečnostnými postupmi a systémami.
Naše elektrické služby sú opäť plne integrované s našimi ďalšími službami v odbore inštalácie, čo znamená, že sme schopní zákazníkovi ponúknuť komplexné riešenie a hladký priebeh projektu.
V prípade komplexnejších zmlúv, ktoré zahŕňajú automatizáciu a ovládacie prvky, je Divízia riadiacich systémov schopná poskytnúť kompletné konkurencie-schopné riešenie v súlade s potrebami zákazníka.

MODIFIKÁCIA VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ, ÚDRŽBA A TESTOVANIE

Spoločnosť Beck & Pollitzer je preferovaný dodávateľ služieb pre viac výrobcov originálnych zariadení, a preto môžeme s nimi spolupracovať pri realizácii zmien, ktoré je potrebné vykonať počas fázy inštalácie.
Rovnako ako modifikáciu výrobných technológií ponúkame tiež odbornú údržbu strojov, ako aj vyradenie CNC strojov a výrobných liniek z prevádzky a ich opätovné uvedenie do prevádzky. Iné služby, ktoré sme v minulosti poskytovali, zahŕňajú zisťovanie závad, Remishaw BallBar a kontroly presnosti.