Automobilový priemysel

V rámci automobilového priemyslu sme si vytvorili zoznam zákazníkov, ktorý zahŕňa nielen najväčších medzinárodných výrobcov, ale aj dodávateľov komponentov, výrobcov ďalších položiek a výrobcov originálnych zariadení.

Spoločnosť Beck & Pollitzer realizovala mnoho inštalácií nových strojov a výrobných zariadení, premiestňovanie existujúcich zariadení, výrobných liniek a celých závodov na výrobu vozidiel, počnúc lisovňami až po montážne linky.

Not sure which solution fits your business needs?