Obrana a letectvo

Sme kľúčovým dodávateľom a poskytovateľom služieb pre letecký priemysel už veľa rokov. Služby poskytujeme koncovým používateľom, výrobcom, ako aj výrobcom vysoko kvalitných komponentov v rámci celej Európy a sveta

Obrana a letectvo vyžadujú najvyššiu kvalitu inžinierskych služieb. Od premiestňovania jednotlivých obrábacích strojov až po kompletné premiestňovanie a projektové riadenie veľkých výrobných a výrobných zariadení, ako aj montáž obrábacích strojov, výrobných zariadení a skúšobných zariadení, firma Beck & Pollitzer dodá svoje služby vo všetkých týchto prípadoch.

Not sure which solution fits your business needs?