RST (rýchloobrátkové spotrebné tovary)

Spoločnosť Beck & Pollitzer ponúka nové a existujúce podniky rýchleho podnikania (RST) s technológiami projektovania, inštalácie, uvedenia do prevádzky, údržby a podpory. Naši klienti sa pohybujú od malých, rozvíjajúcich sa organizácií, ktoré vyvíjajú špičkové produkty do nadnárodných podnikov.

Môže to zahŕňať presun jedného stroja v rámci existujúcej lokality do premiestnenia veľkých tovární a výrobných liniek z jednej krajiny – dokonca aj jedného kontinentu – do iného. Beck & Pollitzer má celosvetový dosah a miestnu hĺbku, ktorá je bezkonkurenčná.

Not sure which solution fits your business needs?