Kovy a nerasty

Naše odborné znalosti v oblasti kovov a nerastov sú bezkonkurenčné. Sme hrdí na poskytovanie vysokokvalitných technických služieb, ktoré sú bezpečné, účinné, nákladovo efektívne a spoľahlivé. Naše globálne kapacity naviac zaručujú vynikajúce služby bez ohľadu na to, kde môže byť projekt umiestnený.

Ponúkame sortiment služieb vrátane:

  • Procesov základnej kyslíkovej konvertorovej pece (BOF)
  • Procesov liatia
  • Valcovacieho a tvárniaceho zariadenia
  • Lisovacieho a tvarovacieho zariadenia
  • Závodu na recykláciu a drvenia
  • Nového vybavenia a repasovania
grey diagram showing the parts of a metal casting line including blast furnace, converter, ladle, continuous casting line and rolling mills

Prípadová štúdia

Inštalácia technologického vybavenia

Metals & Minerals

Spoločnosť Beck & Pollitzer pracovala na veľkom projekte v továrni na ťažbu zlata v Rusku. Rozsah prác vrátane inštalácie zariadenia a zvárania, ako i inštalácia potrubia a absorbérov, zodpovedal kyslíkovej stanici č. 2.

Hlavné vybavenie pozostávalo z ťažkých jednotiek, vrátane ventilového modulu (hmotnosť 27 ton) a 2 kyslíkových kompresorov ( každý z nich o hmotnosti 33 ton). Okrem toho tu bolo 23 ton absorbérov a ďalšie špeciálne zariadenie pre prácu v prostredí čistého kyslíka.

Náš tím bol nútený používať neštandardné inštalačné riešenie, pretože podmienky v dielni boli stiesnené. Tím najprv vyniesol vybavenie pomocou špeciálnych zdvíhacích lôžok. A nakoľko absorbéry a vyrovnávacia nádrž k sebe nepasovali (ale všetky spojovacie trubky boli jedinečné a nenahraditeľné), tím miesto toho odrezal betón do požadovanej výšky. Pomocou nezmršťujúcej sa zmesi navyše eliminovali celkovú nepravidelnosť na hodnotu 0,000.

Komplexné

logistické požiadavky

220

ton premiestneného vybavenia

 30,000+

človekohodín

Spoločnosť Beck & Pollitzer poskytuje kvalitné služby v týchto oblastiach:

Nie ste si istí, ktoré riešenie sa pre Vaše podnikové potreby hodí najlepšie?