Obalový materiál z papieru a kovu

Spoločnosť Beck & Pollitzer má viac než 30 rokov skúseností v oblasti obalového materiálu. Môžeme zaistiť komplexné riadenie projektu; od inštalácie strojného vybavenia, prepravy a expedície, až po elektrické a mechanické služby, a inštalácie potrubia a špecializovaných dopravníkových zariadení.

Poskytujeme komplexné riadenie projektu a integrovanú službu, vrátane:

  • Inštalácie, prevozu a expedície
  • Elektrických a mechanických služieb
  • Dodávateľov strojného vybavenia
  • Potrubia
  • Inštalácie špecializovaného dopravníka
Canning process map

Prípadová štúdia

Premiestnenie troch koextrúznych liniek

Spoločnosť Beck & Pollitzer dokončila náročný projekt premiestnenia pre výrobcu obalových materiálov. Projekt zahrňoval presun 3 koextrúznych liniek, spaľovne a troch tlačových liniek z Nýřan do novej budovy v Dobřanech v Českej republike.

Náš tím rozobral zariadenie a prepravil ho vo vzdialenosti 17 km, aby ho zmontoval na novom mieste. Jednalo sa o 3 koextrúzne linky, oceľové konštrukcie a technologické časti, plus elektrikárske a mechanické práce.

Projekt vyžadoval takmer 6 mesiacov organizačnej a koordinačnej prípravy. Po dokončení tím pomáhal s uvedením stroja do prevádzky a nastavením výroby.

Za účelom splnenia náročného harmonogramu stanoveného klientom pracovala spoločnosť Beck & Pollitzer v nepretržitej prevádzke 24 hodín denne, 7 dní v týždni, čo učinilo 8 950 človekohodín.

18m

inštalačná výška

8,950

človekohodín

Splnený

striktný harmonogram

Spoločnosť Beck & Pollitzer poskytuje kvalitné služby v týchto oblastiach:

Nie ste si istí, ktoré riešenie sa pre Vaše podnikové potreby hodí najlepšie?