Rýchloobrátkový spotrebný tovar (FMCG)

Spoločnosť Beck & Pollitzer podporuje nových a existujúcich klientov pre rýchloobrátkový spotrebný tovar (FMCG). Náš zoznam existujúcich klientov zahrňuje: od malých podnikov až po nadnárodné spoločnosti, čo nám umožňuje ponúkať flexibilný a komplexný balíček služieb.

Máme globálny dosah, miestne kapacity a môžeme poskytnúť:

  • Technické spracovanie projektu
  • Inštaláciu
  • Uvedenie do prevádzky
  • Údržbu
  • Pomocné služby

Prípadová štúdia

Inštalácia strojov na poťahovanie papierom

Paper, Canning & Packaging

Spoločnosť Beck & Pollitzer uzavrela zmluvu s poprednou medzinárodnou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá poťahovaním a konverziou na inštaláciu stroja na poťahovanie papierom v Bollingtone v Spojenom kráľovstve.

Projekt vyžadoval viacfázový prístup; v prvej fáze bolo treba postaviť oceľovú konštrukciu a plošinu a nainštalovať jednotlivé dosky. Náš tím potom vyložil a umiestnil navíjačky a prevíjačky, každú o hmotnosti približne 15 ton. Akonáhle boli všetky stroje na spodnej úrovni bezpečne umiestnené, tím zdvihol niekoľko sekcií pecí na plošiny na vyššiu úroveň. Každá sekcia merala 3,8 m x 4,5 m a vážila cez 9 ton.

Vzhľadom k nedostatku miesta na plošinách na vyššej úrovni bolo nevyhnutné, aby bol každý aspekt projektu starostlivo naplánovaný a vykonaný; tím použil špeciálny city žeriav (DEMAG AC40) k presnému zdvíhaniu sekcií z jej podstavcov na plošiny.

Riaditeľ klienta pre oblasť zdravia a bezpečnosti povedal: „Tím spoločnosti Beck & Pollitzer, ktorý tu pracuje na stavbe, urobil vďaka svojím svedomitým a metodickým pracovným postupom vašej spoločnosti nanajvýš dobré meno. Ak by sa vyskytla ďalšia príležitosť spolupráce, bez váhania využijeme vaše služby.“

Očakávania

vysokej kvality a ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci

Splnený

striktný harmonogram

Vyžadovaná

komplexná logistika a metodológia

Spoločnosť Beck & Pollitzer poskytuje kvalitné služby v týchto oblastiach:

Nie ste si istí, ktoré riešenie sa pre Vaše podnikové potreby hodí najlepšie?