Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Beck & Pollitzer považuje bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov a pracovníkov pracujúcich na projektoch našich klientov za svoju najvyššiu prioritu. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je súčasťou všetkého, čo robíme, od plánovania našej pracovnej činnosti až po procesy, ktoré každý deň používame.

Filozofiou spoločnosti Beck & Pollitzer je, že predchádzať je možné všetkým nehodám, bez ohľadu na miesto realizácie projektu, jeho rozsah alebo zložitosť. Za týmto účelom spoločnosť presadzuje kultúru podniku bez nehôd podporovanú aktívnym zapojením a vzdelávaním zamestnancov vo všetkých našich programoch BOZP, od vedúcich pracovníkov po zamestnancov v prednej línii.

Sme hrdí na to, že bez ohľadu na to, kde všade vo svete pôsobíme, celý podnik postupuje podľa jednej globálnej normy v oblasti BOZP.

Beck & Pollitzer má vysoko kvalifikovaných pracovníkov, čo zahrňuje i kvalifikovaných a akreditovaných špecialistov pre oblasť BOZP, ktorí poskytujú odborné znalosti umožňujúce spoločnosti zaistiť ochranu zdravia, bezpečnosť a dobré pracovné podmienky našich zamestnancov a ochrániť ostatných zmluvných partnerov a dodávateľov na našich stavbách a v našich prevádzkach. Vďaka týmto odborným znalostiam sa môžeme našim klientom s dôverou zaviazať, že oblasti BOZP je pri realizácii ich projektov venovaná najvyššia priorita.

Naši kvalifikovaní pracovníci preškolení v oblasti BOZP a projektové tímy inžinierov, elektrikárov, montérov, priemyslových a iných mechanikov dokážu skrátiť odstávky vo výrobe u našich zákazníkov vďaka bezpečnej a efektívnej realizácii projektov podľa tých najvyšších štandardov.

Systémy riadenia BOZP v spoločnosti Beck & Pollitzer prešli nezávislým auditom a sú akreditované externými globálnymi auditnými subjektami, ako je BSI. Tieto certifikáty dokazujú, aký veľký význam prikladáme bezpečnosti všetkým pracovníkom a priebežnému zlepšovaniu našich produktov a služieb.

Tím spoločnosti Beck & Pollitzer, ktorý tu pracoval, urobil vďaka svojím svedomitým a metodickým pracovným postupom vašej spoločnosti nanajvýš dobré meno. Bez váhania znovu využijeme vaše služby.

Náš záväzok v oblasti BOZP demonštruje na:

  • Akreditácii podľa normy OHSAS 18001 a 45001 pre systémy riadenia BOZP a podľa ďalších subjektov daného odvetvia, napr. Achilles, Safe Contractor
  • Nezávislé uznanie od RoSPA, získanie ocenenia Gold Award v roku 2017, 2018, 2019 spolu s udelením ocenenia za zásluhy Merit Award Britskou radou pre bezpečnosť (British Safety Council)
  • Neustály dôraz na udržanie nášho cieľa v podobe podniku bez nehôd, čomu napomáha aktívne zapojenie všetkých zamestnancov do iniciatív týkajúcich sa BOZP v celej skupine
  • Interní špecialisti na BOZP zamerajúci sa na vytváranie a podporu firemných programov neustáleho zlepšovania a spolupracujúci s klientami tak, aby bolo možné ich projekty realizovať bezpečne a bez nehôd

Spoločnosť Beck & Pollitzer poskytuje kvalitné služby v týchto oblastiach:

Nie ste si istí, ktoré riešenie sa pre Vaše podnikové potreby hodí najlepšie?