Inžinierske služby

Beck & Pollitzer môže svojím klientom ponúknuť celú radu inžinierskych služieb ako sú:

Navrhovanie a inštalácia potrubia
Máme tím vysoko kvalifikovaných mechanikov a potrubárov, ktorí dokážu realizovať všetky vaše potrubné rozvody alebo vzduchovody. To zahrňuje konštrukčný návrh, dodanie a inštaláciu, osadenie a tlakové skúšky.

Navrhovanie a inštalácia elektrických rozvodov a zariadení
Beck & Pollitzer je schváleným dodávateľom NICEIC. Ako registrovaný dodávateľ NICEIC môžeme teda zaručiť, že naše elektrikárske práce a elektrické rozvody vždy spĺňajú najvyššie možné normy.

Naši elektrotechnici dokážu realizovať celú radu úloh podľa vašich potrieb. Uvedené zahrňuje inštaláciu ovládacích panelov a rozvádzačov, návrh a inštaláciu všetkej vnútornej kabeláže i záverečnej bezpečnostnej kontroly. Dokážeme poskytnúť nevyhnutné konštrukčné návrhy, údaje o skúškach a informácie a zaistiť plný súlad s bezpečnostnými pokynmi.

Poskytujeme našim klientom hladko fungujúce služby, alebo zaisťujeme integráciu našich elektrikárskych prác s našimi ďalšími inštalačnými službami.

Navrhovanie a inštalácia oceľových konštrukcií
Spoločnosť Beck & Pollitzer sa takisto špecializuje na návrh či úpravu akéhokoľvek druhu plošín alebo oceľových konštrukcií vhodných pre vaše zariadenie. Produkt upravený na mieru potom priamo na mieste inštaluje náš tím montérov oceľových konštrukcií a zváračov.

Beck & Pollitzer má k dispozícii široký súbor zručností. Pracovná špecifikácia sa často mení uprostred projektu, ale spoločnosť je vždy schopná prispôsobiť sa vďaka širokej škále služieb a podporného vybavenia.

Inžinierske služby spoločnosti Beck & Pollitzer zahrňujú:

 • Schválený dodávateľ pre NICEIC (National Inspection Council for Electrical Installation Contracting)
 • Plne integrované služby pre hladko fungujúcu súčinnosť s klientom
 • Interne zaručená podpora pre obrábacie stroje, riadiace systémy a údržba
 • Interní odborní zvárači pre navrhovanie, výrobu a inštaláciu zariadení na mieru
 • Vysoko kvalifikovaní mechanici a potrubári
 • Komplexná služba od začiatočného návrhu po záverečnú kontrolu
 • Dodržovanie zásad BOZP

Prípadová štúdia

Inštalácia závodu na Islande

Engineering services
engineering services

Spoločnosť Beck & Pollitzer po dvoch rokoch tvrdej práce dokončila montáž nového závodu na Islande. Projekt trval 20 mesiacov a zúčastnilo sa na ňom viac než 400 zamestnancov.

Táto továreň je jednou z najvyspelejších a k životnému prostrediu najšetrnejších závodov na výrobu kremíkového kovu na svete. Počas jej výstavby mal náš tím na zodpovednosti všetky mechanické, elektrikárske, potrubárske práce zahrňujúce:

 • Vyloženie 8 000 ton zariadení a potrubárske práce počas 2 náročných zím a polárnych nocí
 • Inštaláciu a montáž nových dielov
 • Asistenciu s vykonávaním skúšok funkčnosti v nízkych teplotách a s uvedením závodu SAF a všetkého pomocného zariadenia do prevádzky

Tri najväčšie výzvy pre tento projekt boli:

 • Dokončenie mechanických a elektrikárskych prác pred stanoveným termínom
 • Náročné projektové riadenie a logistika pre stovky zamestnancov striedavo pracujúcich priamo na mieste a vo svojich domovských krajinách
 • Spolupráca medzi tímom spoločnosti Beck & Pollitzer a ďalšími dodávateľmi priamo na mieste (celkom viac než 500 ľudí z 8 firiem)

Projekt bol dokončený včas, bez nehôd a predovšetkým ku spokojnosti klienta.

8,000

ton inštalovaného zariadenia

300

pracovníkov

Komplexná

logistika a požiadavky na BOZP

Ďalšie služby:

Nie ste si istí, ktoré riešenie sa pre Vaše podnikové potreby hodí najlepšie?