Projektové riadenie

Vedenie stavby a stavebný dozor
Každý veľký či malý projekt prináša jedinečné výzvy. Spoločnosť Beck & Pollitzer tým, že pracuje ako vedúci projektu a ako hlavný dodávateľ, zaručuje, že každý projekt prebieha čo možno najplynulejšie. Dokážeme riadiť akýkoľvek druh inštalácie na kľúč alebo presun zariadení.

Máme vlastný tím odborníkov na projektové riadenie, ktorý je v niektorých prípadoch doplnený o špecializovaných subdodávateľov. Títo subdodávatelia sú vždy pod kontrolou našich projektových manažérov, čo zaručuje jednotný prístup.

Plánovanie a kontrola projektov
Pri realizácii desiatok tisíc projektov sme získali skúsenosti, vďaka ktorým vieme vypracovať realistické a konkurencieschopné pracovné plány. V spolupráci s projektovým tímom klienta potom zaisťujeme prípravu úspešného projektu.

Spoločnosť Beck & Pollitzer pristupuje k projektom inovatívne a vždy hľadá spôsoby ako zlepšiť svoje služby. Náš prístup zahrňuje projektovú kontrolnú dokumentáciu, ktorá sleduje postup existujúcich projektov a umožňuje nám zhromažďovať a porovnávať získané poznatky a skúsenosti. To je základom pre neustále zlepšovanie pre budúce projekty.

Riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Naše projekty sú riadené s použitím aktuálnych systémov BOZP, vrátane predpisom CDM a obdobných miestnych postupov pre medzinárodné projekty. Viac informácii o našom záväzku, pokiaľ ide o BOZP, nájdete v časti Bezpečnosť a ochrana zdravia.

Tento úspech bolo možné dosiahnuť vďaka absolútne profesionálnej a vynikajúcej tímovej práci spoločnosti Beck & Pollitzer…. Žiadna iná firma by to nemohla zvládnuť lepšie.

Beck & Pollitzer má vynikajúcu povesť v oblasti projektového riadenia. Sme odborníkmi na:

  • Veľké a komplexné inštalácie strojného zariadenia
  • Logisticky zložité presuny výrobných technológií
  • Zdvíhanie a preprava
  • Navrhovanie a plánovanie
  • Posúdenie a obmedzenie rizík
  • Vytváranie programov a harmonogramov
  • Plánovanie zdrojov – riadenie pracovných síl
  • Spolupráca s klientami, ktorí hovoria rôznymi jazykmi
  • Dodržovanie zásad BOZP

Prípadová štúdia

Inštalácia tlačového stroja Colorman

Project Management

Spoločnosť Beck & Pollitzer vykonala v nemeckom Monschau inštaláciu tlačového stroja Colorman. Vzhľadom k mimoriadnym výzvam, ktoré daná lokalita predstavovala, tento konkrétny projekt vyžadoval intenzívne vedenie daného pracovného miesta, kontrolu projektu a plánovanie. V snahe vysporiadať sa s týmito výzvami náš tím rozdelil projekt do dvoch fáz.

Tlačový stroj bol sám o sebe inštalovaný počas prvej fázy. Vzhľadom k tomu, že miesto inštalácie bolo prístupné len cez priľahlú budovu, náš tím vybudoval rozsiahly koľajový systém umožňujúci dopravu komponentov bez narušenia prevádzky v okolí. Obmedzená svetelná výška znemožňovala použitie tradičných metód a vybavenia, preto tím navrhol na mieru a vytvoril špeciálne zdvíhacie rámy a nástavce.

V druhej fáze došlo k rozšíreniu tlačového stroja o tlačové veže Colorman a skladacie zariadenie. V tomto prípade tím získal prístup cez bočnú časť budovy a navrhol ďalšiu nosnú plošinu. Kvôli neustálej obmedzenej svetelnej výške bolo potrebné navrhnúť a vybudovať ďalšie špeciálne zariadenia, aby náš tím mohol príslušné komponenty zdvíhať. Ďalej bolo kvôli polohe nadstavby tlačového stroja nevyhnutné dopraviť súčasti stroja do budovy v opačnom poradí, než v akom boli konštruované.

Vyžadovaná

komplexná logistika a metódy

4

roky prebiehajúca realizácia

100%

spokojnosť klienta

Ostatné služby:

Nie ste si istí, ktoré riešenie sa pre Vaše podnikové potreby hodí najlepšie?