Služby týkajúce sa strojných technológií

S rozvojom podnikov sa požiadavky klientov na strojné zariadenia môžu meniť. Z tohto dôvodu ponúka spoločnosť Beck & Pollitzer radu služieb týkajúcich sa strojných technológií, ktoré vyhovujú potrebám klientov.

Dokážeme realizovať projekty akejkoľvek veľkosti, od inštalácie jednotlivých strojov v rámci existujúcej prevádzkarne po presuny celých výrobných závodov z jednej krajiny do druhej alebo z jedného kontinentu na druhý.

Niektorí z našich konkurentov môžu mať k projektom prístup, ktorý vystihuje termín „zdvihnúť a presunúť“, ale my veci robíme inak. Vzhľadom k tomu, že dôležitou súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Beck & Pollitzer je počúvať, spolupracujeme s vami ako s partnerom, aby sme minimalizovali možné narušenia vašej prevádzky. Ak je to možné, naše tímy vám po technickej stránke poradia s tým, ako váš nový systém zefektívniť a zaistiť tak realizáciu v súlade s časovým plánom a rozpočtom.

Spoločnosť Beck & Pollitzer už viac než 150 rokov rozvíja bezkonkurenčný súbor poznatkov a know – how súvisiacich so zaisťovaním úspešných presunov výrobných technológií. Naše skúsenosti nám umožňujú zistiť a vyriešiť prípadné problémy skôr než sa vyskytnú.

Služby spoločnosti Beck & Pollitzer sme využili po prvýkrát a boli sme radi, že sme sa rozhodli práve pre ne. Bez váhania ich použijeme i v budúcnosti.

Služby spoločnosti Beck & Pollitzer týkajúcich sa strojných technológií zahrňujú:

  • Plánovanie presunu jednotlivých strojov
  • Inštaláciu nových zariadení
  • Medzinárodne presuny
  • Zdvíhanie ťažkých bremien
  • Internú reorganizáciu
  • Odstavenie existujúcich technológií a demontáž zariadenia
  • Dopravu, zdvíhanie a skladovanie
  • Dodržovanie zásad BOZP

Prípadová štúdia

Globálny presun britského závodu

Automotive case study Beck & Pollitzer

V roku 2018 dostala spoločnosť Beck & Pollitzer od globálneho klienta z automobilového odvetvia ponuku na vysťahovanie závodu vo Veľkej Británii. Závod ukončil výrobu 30. apríla a noví nájomníci sa mali nasťahovať 1. októbra. Náš tím preto musel pracovať podľa prísneho časového harmonogramu.

Projekt prebiehal od 1. mája do 30. septembra a zahrňoval komplexný rozsah prác. Ako prvé náš tím previedol odpojenie a demontáž všetkého výrobného zariadenia. Po demontáži a relokácii technológií boli zlikvidované všetky odpady, vrátane nepotrebných oceľových konštrukcií.

Tento projekt je príkladom vynikajúcej spolupráce medzi siedmymi našimi divíziami, napriek tomu, že ich tímy hovoria rôznymi jazykmi. Organizovali sme každodenné schôdzky, aby každý vedel, čo treba spraviť, či už šlo o české, britské a rumunské tímy pripravujúce žeriavy a podporné konštrukcie, a francúzsky tím vykonávajúci demontáž vytláčacieho stroja Extruder 9 alebo poľský tím pomáhajúci s demontážou konštrukčných profilov. Spolupracovali sme rovnako aj s pracovníkmi klienta z oblasti údržby na odpojenie elektrických a mechanických prvkov.

Počas projektu sme spracovali viac než 9 200 ton zariadení. Na mieste nedošlo k žiadnym nehodám ani úrazom. Náš tím pracoval rýchlo a efektívne, aby bol projekt dokončený včas.

Rozsiahla

spolupráca medzi 7 divíziami

87,000

človekohodín

9,200+

ton premiestneného vybavenia

Ďalšie služby:

Nie ste si istí, ktoré riešenie sa pre Vaše podnikové potreby hodí najlepšie?