Špecializované služby

Metrológia / laserové meranie
Presnosť je dôležitým aspektom inštalačných služieb. Beck & Pollitzer poskytuje metrológiu (laserové meranie) s cieľom zaistiť, aby všetky projekty akokoľvek náročné, boli realizované presne a rýchlo.

S použitím vlastných interných zdrojov vykonávame značenie podláh, ustanovenie, meranie a vyrovnávanie. To, že môžeme používať laserové meranie znamená, že zaručujeme úplnú presnosť od začiatku projektu až po konečné úpravy vykonávané na poslednú chvíľu.

Servisná podpora
Beck & Pollitzer je preferovaným dodávateľom služieb pre radu výrobcov originálneho vybavenia (OEM). V spolupráci s nimi vykonávame všetky úpravy, ktoré sú vo fáze inštalácie potrebné.

Okrem úpravy strojov ponúkame špecializované služby údržby strojného zariadenia. Uvedené zahrňuje odstavenie a opätovné uvedenie počítačom riadených strojov (CNC) a výrobných liniek do prevádzky. Ďalej poskytujeme služby ako vyhľadávanie porúch, testovanie obrábacích strojov systémom Renishaw BallBar a kontroly presnosti.

Podpora pri uvedení do prevádzky
S cieľom zaručiť, aby všetky komponenty spĺňali očakávania, poskytuje Beck & Pollitzer podporu pri uvedení do prevádzky. Prostredníctvom programu kontrol, skúšok nanečisto a overovania zaručujeme, že všetko, čo inštalujeme, spĺňa výrobné ciele. To zahrňuje všetko od testovania jednotlivých nástrojov po komplexné kontroly celých modulov, subsystémov a systémov. Projekt predáme klientovi až vo chvíli, keď sme s jeho finalizáciou úplne spokojní.

Veľmi na nás zapôsobila vysoká úroveň služieb poskytovaných tímom spoločnosti Beck & Pollitzer priamo na pracovisku. Každý presne vedel, čo má robiť, a odvádzal skvelú prácu.

Špecializované služby spoločnosti Beck & Pollitzer zahrňujú:

  • Služby presnej inštalácie za použitia metrológie a laserového merania
  • Špecializovanú úpravu strojného vybavenia pre originálnych výrobcov dielov
  • Servisnú podporu, vrátane vyraďovania z prevádzky
  • Podporu pri uvedení do prevádzky a kontroly overovania
  • Inštaláciu nových zariadení
  • Medzinárodné relokácie
  • Dodržovanie zásad BOZP

Prípadová štúdia

Inštalácia zariadenia pre liečbu protónovým žiarením

Specialist Services

Spoločnosť Beck & Pollitzer vykonala v španielskom Madride inštaláciu systému pre liečbu protónovým žiarením. Išlo o zariadenie pre veľkú globálnu spoločnosť pôsobiacu v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktoré bolo prvé svojho druhu inštalované pre túto spoločnosť v Európe.

Rozsah prác zahrňoval ožarovňu, urýchľovač a rozvodňu. Tím bol zodpovedný za vyloženie viac než 200 ton zariadení, čo vyžadovalo použitie 400-tonových žeriavov prepravujúcich zariadenie strechou budovy.

Pre tento projekt bola prvoradá presnosť a spoločnosť Beck & Pollitzer mala za úlohu vykonať inštaláciu a presné postavenie zariadenia. Tím taktiež vykonával inštaláciu potrubia, elektrických rozvodov a prístrojového vybavenia, čo vyžadovalo položenie viac než 40 kilometrov káblov.

Išlo o náročný projekt, preto tím spoločnosti Beck & Pollitzer zahrňoval skúsených vedúcich pracovníkov, stavbyvedúcich a odborníkov dohliadajúcich na kvalitu, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Vďaka ich odborným znalostiam bol projekt dokončený v súlade s plánom a splnil vysoké očakávania klienta v oblasti kontroly kvality.

Nová

technológia a špičkové zariadenie

Projekt

plne na kľúč

Splnené

vysoké očakávania v oblasti kontroly kvality

Ďalšie služby:

Nie ste si istí, ktoré riešenie sa pre Vaše podnikové potreby hodí najlepšie?